"ENERGOPROJEKT POZNAŃ" SA ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Polityka jakości

„Energoprojekt Poznań” SA prowadzi politykę zgodnie z wymaganiami konkurencyjnego rynku przestrzegając zasad i wymagań określonych w normie ISO 9001:2015. Bogaty dorobek studialno-projektowy Biura, wynikający z ponad 70-letniej pracy licznej i wysoko kwalifikowanej kadry pracowników technicznych, pozwala na kreowanie nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska naturalnego rozwiązań technicznych obiektów elektroenergetycznych oraz na utrzymanie w kraju dominującej pozycji w dziedzinie rozdziału i przesyłu energii elektrycznej.

 

Zarządzanie Spółką i dobra organizacja współpracy z klientami odbywa się poprzez:

  • ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością (SZJ),
  • angażowanie wszystkich pracowników w proces ciągłej poprawy jakości projektowania,
  • prowadzenie elastycznej polityki cenowej dla zapewnienia konkurencyjności rynkowej,
  • osiąganie zadowolenia i zaufania klienta,
  • unowocześnianie narzędzi produkcji,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • doskonalenie procedur i instrukcji.

Stworzony od początku działalności projektowej w Biurze system sprawdzania i weryfikacji prac projektowych oraz walidacja opracowań przez Radę Techniczno-Ekonomiczną przyczyniły się do wysokiego poziomu przekazywanych prac projektowych.

W 1996 roku wprowadziliśmy i stosujemy SZJ, obecnie według wymagań europejskiej normy ISO 9001:2015/ PN-EN ISO 9001:2015, potwierdzony certyfikatem .