"ENERGOPROJEKT POZNAŃ" SA ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Linie elektroenergetyczne

Linie elektroenergetyczne

Linie elektroenergetyczne wszystkich napięć,  linie tymczasowe ERS, światłowodowe…     


Oferujemy kompleksowe wykonanie, prac projektowych, pełnienie nadzorów autorskich nad ich realizacją, doradztwo techniczne w zakresie linii elektroenergetycznych wszystkich napięć dla obiektów nowych i modernizowanych, linii tymczasowych (ERS) na czas naprawy, remontu lub modernizacji linii 400 kV, 220 kV i 110 kV, linii światłowodowych kablowych i napowietrznych z wykorzystaniem podbudowy istniejących linii elektroenergetycznych, przy użyciu technologii OPGW, ADSS, OPPC.