"ENERGOPROJEKT POZNAŃ" SA ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Stacje i obiekty kubaturowe

Obiekty kubaturowe

Stacje elektroenergetyczne, budynki technologiczne dla sektora energetycznego, stacje bazowe sieci radiotelefonicznych i telefonii komórkowej…   


Oferujemy kompleksowe wykonanie, prac projektowych, pełnienie nadzorów autorskich nad ich realizacją, doradztwo techniczne w zakresie stacji elektroenergetycznych wszystkich napięć dla obiektów nowych i modernizowanych, obiektów kubaturowych: budynki technologiczne dla sektora energetycznego, stacji bazowych sieci radiotelefonicznych i telefonii komórkowej i wież antenowych dla sieci radiotelefonicznych i telefonii komórkowej.