"ENERGOPROJEKT POZNAŃ" SA ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Kariera

Projektant Branży Elektroenergetycznej w zakresie linii NN/WN

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

 

Opis stanowiska

 • kompleksowe wykonawstwo dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze i budowlane) w zakresie linii elektroenergetycznych NN/WN,
 • pozyskiwanie informacji wejściowej do tworzenia projektów,
 • weryfikację programów funkcjonalnych wraz z szacowaniem kosztów realizacji,
 • wizje lokalne obszaru projektowego, przeprowadzanie uzgodnień projektowych,
 • bieżącą kontrolę zgodności wykonanych robót względem dokumentacji projektowej (nadzory autorskie).

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • znajomość praktyczna oprogramowania CAD (AutoCAD) oraz pakietu OFFICE,
 • doświadczenie w wykonywaniu projektów branży elektrycznej dla operatorów sieci elektroenergetycznych w zakresie linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV lub wyższym.
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku energetycznym,
 • rozwój zawodowy zgodny z profilem działalności,
 • elastyczne godziny pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pracę od zaraz w centrum Poznania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres biuro@energoprojekt.poznan.pl

Kontakt telefoniczny 577 112 911

PROJEKTANT  BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ

Zadania:

 • kompleksowe wykonawstwo dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze
  i budowlane) w zakresie linii elektroenergetycznych WN/NN,
 • pozyskiwanie informacji wejściowej do tworzenia projektów,
 • weryfikację programów funkcjonalnych wraz z szacowaniem kosztów realizacji,
 • wizje lokalne obszaru projektowego, przeprowadzanie uzgodnień projektowych,
 • bieżącą kontrolę zgodności wykonanych robót względem dokumentacji projektowej (nadzory autorskie).

 

Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • znajomość praktyczna oprogramowania CAD (AutoCAD) oraz pakietu OFFICE,
 • doświadczenie w wykonywaniu projektów branży elektrycznej dla operatorów sieci elektroenergetycznych w zakresie linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV
  lub wyższym.
 • prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin w firmie
  o ugruntowanej pozycji na rynku energetycznym,
 • rozwój zawodowy zgodny z profilem działalności,
 • elastyczne godziny pracy,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych i medycznych,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pracę od zaraz w centrum Poznania.

 

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny, po zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną, prosimy kierować na adres:

e-mail: biuro@energoprojekt.poznan.pl

 

ASYSTENT PROJEKTANTA  BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ

Miejsce pracy : Poznań

Zadania:

 • tworzenie dokumentacji projektowej: koncepcyjnej, budowlanej, wykonawczej
  w zakresie instalacji elektrycznych, potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych,
 • uczestnictwo w pracach projektowych,
 • wizje lokalne obszaru projektowego, przeprowadzanie uzgodnień projektowych,
 • wykonywanie innych zdań, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe techniczne – preferowany kierunek: elektrotechnika, elektroenergetyka,
 • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, będą dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w wykonywaniu projektów branży elektrycznej dla operatorów sieci elektroenergetycznych w zakresie potrzeb własnych instalacji elektrycznych
  w budynkach stacji elektroenergetycznych o napięciu 110 kV lub wyższym,
 • znajomość praktyczna oprogramowania wspomagającego projektowanie (AutoCAD),
 • dobra organizacja pracy i zaangażowanie,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin w firmie
  o ugruntowanej pozycji na rynku energetycznym,
 • rozwój zawodowy zgodny z profilem działalności,
 • elastyczne godziny pracy,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych i medycznych,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pracę od zaraz w centrum Poznania.

Oferty zawierające CV po zapoznaniu się z załączoną Klauzulą informacyjną, prosimy kierować na adres e-mail:  biuro@energoprojekt.poznan.pl

 

ASYSTENT PROJEKTANTA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Miejsce pracy: Poznań

Zadania:

 • Współudział w tworzeniu dokumentacji projektowej: koncepcyjnej, budowlanej, wykonawczej w zakresie budownictwa i budowli,
 • przeprowadzanie uzgodnień projektowych,
 • wykonywanie innych zdań, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenie średnie budowlane,
 • mile widziana znajomość praktyczna oprogramowania wspomagającego projektowanie AutoCAD,
 • dobra organizacja pracy i zaangażowanie,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin w firmie
  o ugruntowanej pozycji na rynku energetycznym,
 • rozwój zawodowy zgodny z profilem działalności,
 • elastyczne godziny pracy,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych i medycznych,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pracę od zaraz w centrum Poznania.

Oferty zawierające CV po zapoznaniu się z załączoną Klauzulą informacyjną, prosimy kierować na adres e-mail: biuro@energoprojekt.poznan.pl

 

 

 

PROJEKTANT BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Zadania:

 • kompleksowe wykonawstwo dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze
  i budowlane),
 • pozyskiwanie informacji wejściowej do tworzenia projektów,
 • weryfikację programów funkcjonalnych wraz z szacowaniem kosztów realizacji,
 • wizje lokalne obszaru projektowego, przeprowadzanie uzgodnień projektowych,
 • bieżącą kontrolę zgodności wykonanych robót względem dokumentacji projektowej (nadzory autorskie).

Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: telekomunikacja),
 • umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych, samodzielność, inicjatywa, terminowość,
 • komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole,
 • znajomość praktyczna oprogramowania CAD (AutoCAD) oraz pakietu OFFICE.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin w firmie
  o ugruntowanej pozycji na rynku energetycznym,
 • rozwój zawodowy zgodny z profilem działalności,
 • elastyczne godziny pracy,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych i medycznych,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pracę od zaraz w centrum Poznania.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny, po zapoznaniu się z załączoną Klauzulą informacyjną, prosimy kierować na adres e-mail:  biuro@energoprojekt.poznan.pl

 

SPECJALISTA DS. PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Zadania:

 • przygotowanie dokumentacji w ramach procedur formalno-prawnych związanych
  z realizacją umów projektowych w obszarze elektroenergetyki (linie, stacje) dla uzyskania wszelkich decyzji i pozwoleń w celu rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji oraz pozyskanie ostatecznych decyzje i pozwoleń,
 • pozyskiwanie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz innych opracowań niezbędnych do realizacji projektu,
 • koordynowanie procesu uzyskiwania wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych,
 • uzgodnienia i współpraca z organami administracji publicznej,
 • przygotowanie ofert i porozumień oraz przeprowadzanie negocjacji z właścicielami nieruchomości,
 • przygotowywanie projektów aktów notarialnych,
 • współpraca w wyszukiwaniu i wstępna ocenie lokalizacji inwestycji,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, zaangażowanymi w realizację projektu,
 • współpraca z komórkami wewnętrznymi.

Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów: Kodeksu Postepowania Administracyjnego, Prawa budowlanego, Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, Prawa Zamówień Publicznych,
 • komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, terminowość,
 • znajomość MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin w firmie
  o ugruntowanej pozycji na rynku energetycznym,
 • rozwój zawodowy zgodny z profilem działalności,
 • elastyczne godziny pracy,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych i medycznych,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pracę od zaraz w centrum Poznania.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny, po zapoznaniu się z załączoną Klauzulą informacyjną, prosimy kierować na adres e-mail:  biuro@energoprojekt.poznan.pl

Klauzula informacyjna zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do „Energoprojekt Poznań” S.A. w Poznaniu, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CąV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się
na przetwarzanie przez 
Energoprojekt Poznań” S.A. w Poznaniu danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: „Energoprojekt Poznań” S.A. 61-823 Poznań,
ul. Piekary 19.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe
(np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami
w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W razie pytań możesz się skontaktować z nami  lub naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: „Energoprojekt Poznań” S.A. 61-823 Poznań, ul. Piekary 19 lub na adres e-mail: biuro@energoprojekt.poznan.pl.