"ENERGOPROJEKT POZNAŃ" SA ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Kariera

Specjalista ds. przygotowania inwestycji

 Opis stanowiska pracy

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • przygotowanie dokumentacji w ramach procedur formalno-prawnych związanych z realizacją umów projektowych w obszarze elektroenergetyki (linie, stacje)
 • pozyskiwanie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kontrola procesu uzyskiwania wszelkich pozwoleń i decyzji,
 • uzgodnienia i współpracę z organami organizacji publicznej, w tym: w zakresie uchwalania oraz zmian uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • współpracę  z podmiotami zewnętrznymi, zaangażowanymi w realizację projektu (inwestor, podwykonawcy),
 • współpracę z komórkami wewnętrznymi.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe • znajomość przepisów : Kodeksu Postepowania Administracyjnego, Prawa budowlanego, Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, Prawa Zamówień Publicznych,
 • komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, • dobra organizacja pracy, terminowość,
 • znajomość MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o  pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • możliwości rozwoju zawodowego zgodnego z profilem działalności firmy.

 

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny, po zapoznaniu się z załączoną Klauzulą informacyjną, prosimy kierować na adres:

e-mail: biuro@energoprojekt.poznan.pl

 

 

 

Klauzula informacyjna zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do „Energoprojekt Poznań” S.A. w Poznaniu, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Energoprojekt Poznań” S.A. w Poznaniu danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: „Energoprojekt Poznań” S.A. 61-823 Poznań, ul. Piekary 19.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W razie pytań możesz się skontaktować z nami  lub naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: „Energoprojekt Poznań” S.A. 61-823 Poznań, ul. Piekary 19 lub na adres e-mail: biuro@energoprojekt.poznan.pl.

 

 

Projektant branży elektroenergetycznej

Miejsce pracy : Poznań

Opis stanowiska pracy

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • kompleksowe wykonawstwo dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze i budowlane) w zakresie linii elektroenergetycznych,
 • pozyskiwanie informacji wejściowej do tworzenia projektów,
 • weryfikację programów funkcjonalnych wraz z szacowaniem kosztów realizacji,
 • wizje lokalne obszaru projektowego, przeprowadzanie uzgodnień projektowych,
 • bieżącą kontrolę zgodności wykonanych robót względem dokumentacji projektowej (nadzory autorskie).
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: elektrotechnika, elektroenergetyka),
 • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, będą dodatkowym atutem,
 • umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych, samodzielność, inicjatywa, terminowość,
 • komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole,
 • znajomość praktyczna oprogramowania CAD (AutoCAD) oraz pakietu OFFICE,
 • doświadczenie w wykonywaniu projektów branży elektrycznej dla operatorów sieci elektroenergetycznych w zakresie linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV lub wyższym,
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o  pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • możliwości rozwoju zawodowego zgodnego z profilem działalności firmy.

 

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny, po zapoznaniu się z załączoną Klauzulą informacyjną, prosimy kierować na adres:

e-mail: biuro@energoprojekt.poznan.pl

 

 

 

Klauzula informacyjna zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do „Energoprojekt Poznań” S.A. w Poznaniu, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Energoprojekt Poznań” S.A. w Poznaniu danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: „Energoprojekt Poznań” S.A. 61-823 Poznań, ul. Piekary 19.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W razie pytań możesz się skontaktować z nami  lub naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: „Energoprojekt Poznań” S.A. 61-823 Poznań, ul. Piekary 19 lub na adres e-mail: biuro@energoprojekt.poznan.pl.